Energiemanagement Systemen (EMS)

Een (Home) EnergieManagementSysteem (EMS of HEMS) is nodig om te besturen hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met de opgewekte stroom, batterijen, EV laders, warmtepompen, het inschakelen van apparaten zoals wasmachines en drogers en inkoop en levering aan het net. Een EMS is een geavanceerde combinatie van hardware en software die bedoeld is om het energieverbruik te meten, monitoren, analyseren en optimaliseren door apparaten te besturen. Het systeem brengt alle elementen die energie opwekken, verbruiken of opslaan samen in één digitale omgeving.

TeamB levert EMS systemen die het management en integratie van meerdere systemen kan verzorgen. 

De belangrijkste functies van een EMS zijn:

 • Meten en monitoren: Het systeem verzamelt continu gegevens over energieverbruik via energiemeters en sensoren.
 • Analyseren: De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in energiepatronen en inefficiënties.
 • Visualiseren: De informatie wordt gepresenteerd in een overzichtelijk dashboard, waardoor gebruikers hun energieverbruik eenvoudig kunnen begrijpen.
 • Optimaliseren: Op basis van de analyses kunnen energiebesparende maatregelen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd. In combinatie met zonnepanelen kan een geavanceerd EMS helpen bij het optimaliseren van uw eigen energieproductie, -verbruik en -opslag.
 • Automatiseren: Geavanceerde EMS-systemen kunnen energie verbruikende apparatuur automatisch aansturen voor optimaal gebruik op gunstige momenten. Ze zorgen ook voor het laden van batterijen als er een energieoverschot is vanwege de PV productie, of wanneer er een negatieve energieprijs is bij dynamische tarief contracten.

De voordelen van een energiemanagementsysteem zijn:

 • Kostenbesparing: Door efficiënter energiegebruik kan gemiddeld 10-15% worden bespaard op de energierekening.
 • Verbeterde compliance: Het systeem helpt om te voldoen aan steeds strengere energie-gerelateerde wet- en regelgeving.
 • Duurzaamheid: Door energieverspilling tegen te gaan, draagt een EMS bij aan een lagere CO2-uitstoot.
 • Integratie met hernieuwbare energie: EMS-systemen kunnen samenwerken met duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen.

Hoe werkt een EMS of HEMS

Alle apparaten die u wilt managen of bewaken moeten worden aangesloten en aangemeld bij het EMS of HEMS. 

In beginsel kunnen alle apparaten die Smart Grid Ready zijn (SG Ready) worden opgenomen in het EMS.

Logo SG Ready, Smart grid Ready

Er zijn een aantal stappen die je moet doorlopen om het EMS te laten doen wat u wilt. De belangrijkste zijn:

Alle toestellen aansluiten

Het aansluiten van het EMS en alle aan te sturen apparaten kan meestal via een netwerkkabel of WiFi op het eigen interne netwerk.

Prioriteiten toewijzen

Het managementsysteem plant alle apparaten samen op basis van het beschikbare netvermogen op dat moment. Standaard wordt vaak het volgende ingesteld.

 1. Eerst alle apparaten met een aan/uit-karakter (bijv. warmtepompen, boilers, enz.). Dit wordt als eerste gedaan omdat dit de minst flexibel regelbare apparaten zijn.
 2. Dan laadstations voor elektrische voertuigen. Dit komt op de tweede plaats omdat het direct verbruiken van lokaal geproduceerde energie efficiënter is dan het opslaan voor later. Vaak kan ook het beschikbaar vermogen voor de EV laders ingeregeld worden.
 3. De energieopslag om eventuele overschotten/tekorten op te vangen.

Energietarieven ingeven

En u kunt zelf bepalen wat er met de overtollige PV productie moet gebeuren. U kunt bijvoorbeeld instellen dat die productie niet aan het net mag worden geleverd als dat niet mag of niet is toegestaan. Bij de meeste PV systemen is dat gedrag bestuurbaar.

Als u een andere volgorde wilt, moet u de respectieve apparaten prioriteren in de instellingen van het EMS.

In de meeste scenario’s is het wenselijk om de regeling van PV-omvormers de laagste prioriteit te geven zodat de panelen bijvoorbeeld pas minder gaan opwekken als er geen ander systeem stroom kan gebruiken en leveren aan het net te duur is op dat moment, of helemaal niet mag.

Het EMS gebruikt de ingevoerde energietarieven om te bepalen wat het financieel meest gunstige energiebeleid is en stuurt de apparaten op basis van die berekening aan.

Bij die berekening wordt ook gebruik gemaakt van:

 • De analyse van historisch verbruiksgedrag.
 • De weersvoorspelling op uw locatie in combinatie met de potentiële opbrengst van de PV installatie.
 • In het geval van een dynamisch energiecontract worden de prijzen voor de volgende dag automatisch ingelezen en gebruikt voor de besturing.
 • In het geval van vaste of variabele contracten worden de aan het EMS ingegeven prijzen gebruikt.
Voorbeeld weergave EMS
Voorbeeld van een EMS weergave in de app of webbrowser. Boven staan de energieopwekkers en opslag en het net. Die componenten kunnen zowel aan het net leveren als aan eigen gebruik. Links en rechts onder staan de bijzondere verbruikers, en helemaal onder hetgeen aan stroom wordt afgenomen zonder de bijzondere verbruikers.

Resultaat EMS

Na installatie en inregelen werkt het HEMS of EMS systeem autonoom binnen de ingestelde randvoorwaarden die zijn ingegeven om het meest economische resultaat te bereiken voor alle verbonden apparaten.
U hoeft zelf verder niets te doen, ook niet bij een dynamisch energiecontract. Al is het natuurlijk altijd nuttig om op te letten en apparaten in te schakelen (of te laten inschakelen door het EMS als ze daarvoor geschikt zijn) op momenten dat dit voordelig is. Alle informatie die nodig is voor uw eigen management wordt geleverd door het EMS.