TeamB, assetmanagement, beheer en onderhoud vastgoed

Hoofdgebouw Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp (Gld) - onderwijs en onderzoek De Vereeniging, Nijmegen - gemeentelijk vastgoed De Verwondering, Lent (Nijmegen) - basisschool

Focus


Het TeamB initiatief richt zich op bestaand vastgoed, op het gebruik en de exploitatie van huisvesting. Het gaat om het verzorgen of ondersteunen bij assetmanagement, het management van de huisvestingsportfolio en beheer en onderhoud. Het afstemmen van functionele geschiktheid, beschikbaarheid, economische waarde, kosten en duurzaamheid, is de kern van assetmanagement volgens TeamB. Assetmanagement zoekt oplossingen die blijvend rekening houden met de steeds veranderende gebruikersbehoefte. Periodiek evalueert assetmanagement samen met huisvestingsmanagement of de huisvestingsportfolio nog past bij de behoefte. Vervangingsinvesteringen, renovatie en onderhoud, verhuizing en inkrimping van gebruiksoppervlakte of herbestemming die mogelijk het gevolg zijn van die toetsing, hangen daarmee direct samen.

Huisvestingsmanagement betekent voor TeamB het beschikbaar houden van de huisvesting voor veilig en doelmatig dagelijks gebruik tegen acceptabele kosten.

Op deze website beschrijven wij een concept voor innovatie van de traditionele omgeving van assetmanagement en beheer en onderhoud. TeamB is zelf geen bedrijf, maar de initiatiefnemers staan open voor alle vormen van betrokkenheid en samenwerking om de gedachten concreet invulling te geven.

Markten


HAN - Arnhem - TeamB

Onderwijs en wetenschap

Malderburch zorg - Nijmegen - TeamB

Gezondheid en Zorg

Ohra - Arnhem - TeamB

Zakelijke dienstverlening

De Klif - Oosterhout - TeamB

Multifunctionele accommodaties

Schouwburg Muzium - Nijmegen - TeamB

Overheid

Nijmegen Lent - nieuwbouw woningen - TeamB

Wonen

Diensten


TeamB richt zich op alle partijen in de keten van assetmanagement en het gebruik van huisvesting en de exploitatie van vastgoed. We richten ons op gebruikers, financiers, eigenaren, huurders, overheden en andere belanghebbenden. Het TeamB initiatief is echter ook relevant voor combinaties van uitvoerende bedrijven die gezamenlijk opdrachtgevers willen ontzorgen en die een gemeenschappelijke basis voor de bedrijfsvoering zoeken.

Duidelijke afspraken, effectief en efficiënt werken en organiseren dient de belangen van iedereen. Daarom plaatst TeamB bedrijfsvoering en advies centraal, samen met een managementsysteem dat alle aspecten van de bedrijfsvoering en dienstverlening omvat. Deze bedrijfsfuncties ondersteunen het klantmanagement en het operationeel management.

TeamB_48


Klantmanagament

Het beleid en de verwachtingen van gebruikers en eigenaren is de basis van klanttevredenheid. De aanpak van TeamB helpt de klant met het formuleren en bijstellen hiervan. De unieke doelstellingen en kenmerken van iedere klant zijn uitgangspunt.

De Klantmanagers in het TeamB initiatief denken en werken alsof zij in dienst van de klant zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de dienstverlening.
Zij bespreken verbetervoorstellen, mogelijke besparingen en de resultaten van de beheersmaatregelen en gebruiken de feedback om te optimaliseren.

TeamB_48


Bedrijfsvoering

TeamB heeft een duidelijk idee over de bedrijfsvoering en organisatie van uw huisvestingsdiensten. Het betreft onder andere de planning, procesbeheersing, organisatie, monitoring, rapportages, archivering, contractbeheer en de financiële administratie.

Managementzorgsystemen voor Kwaliteit Arbo, Milieu en rond Social Return en andere MVO aspecten worden bewaakt en geëvalueerd.

Advies en expertise

Binnen de bestaande organisaties rondom assetmanagement, beheer en onderhoud, is veel expertise. TeamB ziet deze competenties als cruciale ondersteuning van zowel klantmanagement als uitvoeringsmanagement. Ook de expertise van bestaande dienstverleners rekenen we daartoe. Het TeamB initiatief betekent echter dat zij zich gaan focussen op datgene waar ze goed in zijn.

TeamB_48


Uitvoering onderhoud

De bedrijfsvoering die TeamB suggereert betekent dat uitvoerende onderhoudsbedrijven met concrete werkorders tegen vooraf bepaalde condities worden aangestuurd. Zij hoeven niet na te denken over wat gedaan moet worden, maar kunnen zich concentreren op datgene waar ze goed in zijn.

Het sluiten van de managementcyclus volgens de ISO kwaliteitsnormen betekent dat er controle moet zijn op de uitgevoerde werkzaamheden en op de effectiviteit daarvan. De bedrijfsvoering zoals we die beschrijven betekent dat de in opdracht uitgevoerde werkzaamheden worden gecontroleerd door technisch experts. Daarnaast is evaluatie van de effectiviteit van preventief onderhoud een kernactiviteit. Mogelijke besparingen moeten zo snel mogelijk worden gesignaleerd.

In het bedrijfsmodel dat TeamB presenteert wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van geselecteerde lokale uitvoerende partijen als bijdrage aan lokale Social Return en het beperken van mobiliteit.