Afbouw salderingsregeling uitgesteld naar 1-1-2025

De afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld naar 1 januari 2025. Eerder was al bekend gemaakt dat de beoogde datum van 1 januari 2023 niet gehaald zou worden. Vanwege dit uitstel krijgen netbeheerders, energieleveranciers, toezichthouders en huiseigenaren langer de tijd om zich voor te bereiden op het beoogde afbouwplan, in 2031 naar nul, van de salderingsregeling.

Een goede regeling is belangrijk voor huiseigenaren om ook na 2025 zonnepanelen te kunnen blijven aanschaffen tegen aantrekkelijke condities.

De salderingsregeling is met name bedoeld voor kleinverbruikers die elektriciteit opwekken met zonnepanelen. De energie die ze zelf niet gebruiken wordt teruggeleverd aan het net. De met zonnepanelen opgewekte stroom wordt verrekend met de stroom die verbruikt is.

Voor salderen gelden regels:

  • Alleen als u een kleinverbruikersaansluiting heeft is salderen toegestaan. Uw energieleverancier kan u vertellen welke aansluiting u heeft.
  • U levert de elektriciteit terug via dezelfde aansluiting waarmee u energie krijgt.
  • U moet zijn aangemeld via Energieleveren.nl.
  • Een slimme meter meet direct wat u verbruikt en teruglevert en geeft dit door aan uw leverancier.
  • Niet alle energie die u teruglevert telt mee voor het salderen. Er is een salderingsgrens. Levert u meer terug? Dan kunt u een terugleververgoeding krijgen.

In 2020 is een wijziging ingediend van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. Dit wetsvoorstel introduceert ook een verplichting voor kleinverbruikers om te beschikken over een meetinrichting die de elektriciteit die van een net wordt afgenomen en de elektriciteit die op dat net wordt ingevoerd afzonderlijk kan meten.

Wat zijn kleinverbruikers?
Onder kleinverbruikers valt iedereen met een kleine energieaansluiting. Dat is aansluiting met een grootte van maximaal 3×80 Ampère. De meeste huishoudens hebben een elektriciteitsaansluiting van 1×35 of 3×25 Ampère. Ook kleine bedrijven, verenigingen en zzp’ers die gehuisvest zijn in een gebouw met een aansluiting van maximaal 3×80 Ampère vallen onder kleinverbruikers. Het gebouw moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken.